Sennebogen Maschinenfabrik GmbH е един от водещите световни производители с най-широка гама машини в секторите обработка на материали и кранова техника. Sennebogen проектира и изгражда товаро-разтоварващи машини за пристанища, дървообработващата промишленост, рециклиране на вторични суровини, телескопични товарачи, машини за разрушаване, верижни кранове. Ефикасни, здрави и лесни за поддръжка – повече от 70 години Sennebogen създава машини с качество „Произведено в Германия“.