Внос на машини за специално дълбочинно строителство: шлицови, пилотни, фрези, сонди, анкарни.