Инсталации за преработка на хладилници, бяла и черна техника, инсенератори за медицински отпадъци, преработка на автомобилни гуми, стари автомобили